Vai trò của Viện kiểm sát trong áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố. Thực tiễn trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04

Authors: Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Kiều Diễm
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự – Khoa Luật — . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52840
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Leave a Reply