Bộ sưu tập Tài liệu số – Chủ đề Việt Nam học, Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông & Những tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu tới
Quý bạn đọc 3 bộ sưu tập tài liệu quý về các chủ đề:
1/ BST Việt Nam học (Tài liệu nghiên cứu về đất nước, con người Việt
Nam)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756
2/ BST Nghiên cứu phật học và phật hoàng Trần Nhân Tông
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17743
3/ BST Những tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21485
Trân trọng,

comment

Leave a Reply